ຜະລິດຕະພັນ

  • Polyacrylamide (PAM)

    Polyacrylamide (PAM)

    ການປິ່ນປົວນ້ໍາ:
    ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງ PAM ໃນອຸດສາຫະກໍາການບໍາບັດນ້ໍາສ່ວນໃຫຍ່ປະກອບມີສາມດ້ານ: ການບໍາບັດນ້ໍາດິບ, ການບໍາບັດນ້ໍາເສຍແລະການບໍາບັດນ້ໍາອຸດສາຫະກໍາ.
    ໃນການບໍາບັດນ້ຳດິບ, PAM ສາມາດໃຊ້ຮ່ວມກັບກາກບອນທີ່ເປີດໃຊ້ງານເພື່ອປະສົມ ແລະ ຊີ້ແຈງອະນຸພາກທີ່ໂຈະຢູ່ໃນນ້ຳທີ່ມີຊີວິດ.